ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต

เรื่อง :   ขอเชิญประชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ  5/7/2021 [3:03:05 PM]
IP Adress : 184.22.190.166
 

ขอเชิญประชาชนแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.กำเนิดนพคุณ ในช่องทางนี้ได้เลยค่ะ

จากคุณ : ชยกฤติ ไทยเกิด
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ