Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ดู : 157) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 154) 23 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ.2565 (ดู : 171) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากหน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 21 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (ดู : 157) 10 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 150) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 154) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (ดู : 148) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 165) 9 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายนิล หอมสนิท ถึง หน้าบ้านนายปัญญา เกษี) บ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 162) 8 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดู : 168) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (หน้าบ้านนายบุญลือ ชอบสอน ถึง ถนน อบต.สาย 4/3) บ้านระหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 163) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ปูนเสือซีเมนต์ผสม 50 กก. (ดู : 142) 4 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 4 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 158) 3 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซิ้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/11 (แยกถนน อบต.สาย 7/1 ถึง ที่ดินนางสำเนา จันทร์กระจ่าง) บ้านหนองตาจ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 163) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/16 (บริเวณหน้าบ้านนายสรวี พิมสอ) บ้านนาผักขวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 161) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 23 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 169) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 155) 21 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 11 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝายน้ำล้นคลองพันลำ (ข้างที่ดินนายบุญเริ่ม เหมือนแท้) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 166) 3 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝายน้ำล้นคลองพันลำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 3 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2564) (ดู : 303) 2 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (ดู : 166) 1 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ปข (ดู : 179) 1 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงขยายห้องสำนักปลัดพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 176) 31 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเช้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ดู : 166) 21 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีสเปรย์ จำนวน 24 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 181) 21 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 18 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 18 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ดู : 173) 17 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ดู : 168) 17 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 173) 17 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2เครื่อง (ดู : 173) 17 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ดู : 167) 14 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 13 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม (ดู : 174) 7 ม.ค. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 154) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 184) 5 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน (ดู : 171) 5 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (ดู : 173) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 171) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 171) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 187) 14 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ดู : 178) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจางเหมายานพาหนะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (ดู : 178) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 182) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 167) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้ง (ผ้าใบ) (ดู : 171) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดตักวัชพืชคลองวังตะเคียน, คลองระหาร - วังกระจอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 191) 19 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 187) 17 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 190) 15 พ.ย. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2564 (ดู : 188) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 195) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ปข โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 191) 10 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายชื่อถนน จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 9 พ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs